• Facebook

כתובת: החלוץ 39, חיפה לשאלות - איתן 052-6363731

 יש להירשם מראש לכל פעילות בטופס ההרשמה לפעילויות 
ההשתתפות על בסיס מקום פנוי

הדרכות אישיות יש לתאם מראש עם איתן בטלפון:052-6363731