לוז שישה ימים אוגוסט  2022-01-01.png
לוז שישה ימים ספטמבר  2022-01.png