• Facebook

כתובת: החלוץ 39, חיפה לשאלות - איתן 052-6363731

 יש להירשם מראש לכל פעילות שאתם רוצים להשתתף בה בטופס ההרשמה לפעילויות. ההשתתפות על בסיס מקום פנוי