top of page

 מחירון מלאי עצים קבוע

לוחות עץ אורן מוקצע

חתך
2X5
2X10
2X15
5X5
5X10
7X7
 

מחיר למטר
7 ש"ח
11 ש"ח
15 ש"ח
11 ש"ח
20 ש"ח

25 ש"ח
 

מחירון פלטות

שמינית  30*120
115 ש"ח
80 ש"ח
65 ש"ח
35 ש"ח
20 ש"ח

רבע
  120*60
210 ש"ח
140 ש"ח
115 ש"ח
65 ש"ח
35 ש"ח

חצי
120*120
380 ש"ח
255 ש"ח
205 ש"ח
115 ש"ח
65 ש"ח

שלמה 
122*244
640 ש"ח
425 ש"ח
340 ש"ח
185 ש"ח
110 ש"ח

סוג פלטה

לאמי אורן 28 ממ

לאמי אורן 18 ממ

בירצ' 16 ממ

בירצ' 4 ממ

דיקט 4 ממ

סוג פלטה

לאמי אורן 28 ממ

לאמי אורן 18 ממ

בירצ' 16 ממ

בירצ' 4 ממ

דיקט 4 ממ

מבחר עצים קשים בהזמנה אישית

בנוסף למלאי הקבוע ניתן להזמין מגוון עצים רחב בתיאום אישי

מכירת עצים תתאפשר כחצי שעה לפני הסדנא הפתוחה

מומלץ לתאם מראש קניית עצים

ניתן לתאם מראש חיתוכי פלטות למידות בתוספת תשלום

אלון

אגוז אמריקאי

לימבה - אגוז אפריקאי
צפצפה

מייפל

אשא

בוק

דובדבן 
אופציה ליישור הקצעה ופריסה

 

a2a03392678943b7b9acabec3be9fa00_63.jpg
bottom of page